Gatunki zbóż ozimych

Pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień są podstawowymi zbożami ozimymi. Każde z nich występuje w wielu zarejestrowanych u nas odmianach. Warunkiem dobrych plonów jest właściwy dobór odmiany zboża, która sprawdzi się w warunkach danego regionu kraju. Niezwykle ważne jest, by znać warunki glebowe, atmosferyczne, częstość występowania chorób, zachwaszczenie oraz możliwość wykonywania pewnych zabiegów agrotechnicznych.

Może być bowiem tak, że gatunek jęczmienia bądź pszenżyta, który przyniesie duże plony w Wielkopolsce, nie sprawdzi się absolutnie na gruntach Podkarpacia. Każda odmiana gatunkowa jest wobec tego poddawana obserwacji i eksperymentalnie wysiewana w różnych rejonach kraju, by w efekcie ulokować ją w najlepszych warunkach. Zboża ozime są w Polsce uprawiane od dawna i przynoszą pożytek w różnych gałęziach przemysłu. Najpopularniejszymi produktami zbożowymi są mąki i kasze, potrzebne do codziennej konsumpcji.

Produkty zbożowe wykorzystywane są również do wytwarzania napojów alkoholowych oraz leków. Przy uprawie wszystkich zbóż ozimych trzeba koniecznie zwrócić uwagę na występowanie chwastów na danym stanowisku, ponieważ ich populacje znacznie wpływają na jakość oraz plony. Wskazane jest przeprowadzanie oprysków dla skutecznego zwalczania niepożądanych roślin zielnych. Niektóre gatunki chwastów są żywicielami insektów roznoszących choroby, z tego powodu również opryski są konieczne.

Stosowanie kompleksowych zabiegów pielęgnacyjnych zapewnia roślinom dobrą kondycję przez cały sezon wegetacyjny.