Czym zwalczyć gorczycę polną

W zależności od tego, gdzie gorczyca polna występuje, dobiera się odpowiedni sposób na jej zwalczenie. Jest bardzo powszechnie rosnącym chwastem znanym na terenie całego kraju, zaliczanym do ruderalnych. Bardzo chętnie jednak zajmuje również wapienne żyzne gleby o wilgotnym podłożu.

Jeżeli pojawi się w ogrodzie użytkowym przy domu, można usuwać ją mechanicznie lub ręcznie. Rolnicy mają większy problem z tym popularnym chwastem, bo już dwie rośliny gorczycy na jednym metrze mówią o zagrożeniu uprawy.

Powinni zacząć od usunięcia jej z najbliższego sąsiedztwa własnego pola, czyli rowów, zagonów, miedzy, polnych dróg. Jeżeli koszenie gorczycy nie pomoże, wtedy jedynym wyjściem jest zastosowanie oprysków z użyciem środków ochrony roślin. Gorczyca jest groźnym chwastem, ponieważ przyczynia się do powstawania i roznoszenia chorób w uprawach polowych.

Potrafi się obficie rozsiewać i zajmować duże obszary pól z rzepakiem, roślinami strączkowymi, okopowymi i kapustą, a będąc żywicielem szkodników i patogenów musi być zwalczana silnymi środkami. Nie ma jednego specyfiku dla wszystkich upraw, bo rośliny uprawowe mają różny przebieg wegetacji. Trzeba celnie wybrać substancje, by skutecznie zniszczyła gorczycę, a nie zaszkodziła np.

kalafiorom, cebuli, burakom czy kapuście.