Środki do zwalczania chwastów

Chwasty to wyjątkowo uciążliwe rośliny zielne, które pojawiają się w miejscach, gdzie nie są mile widziane. Zakłócają uprawy zbóż, roślin okopowych, oleistych, są utrapieniem sadowników i osób uprawiających warzywa. Sprawiają kłopoty ogrodnikom, właścicielom pól golfowych, sportowych boisk i terenów rekreacyjnych.

Można powiedzieć, że chwasty są wszędzie i każdego roku wszystkie zainteresowane osoby podejmują z nimi walkę. W małych ogrodach można pozbyć się chwastów mechanicznie, natomiast duże areały pól uprawnych czy pola golfowe i boiska sportowe poddawane są opryskom z wykorzystaniem herbicydów. Są to środki z substancjami aktywnymi skierowanymi na zniszczenie występujących na danym stanowisku chwastów.

Niektóre preparaty likwidują tylko chwasty jednoliścienne, inne dwuliścienne, ale istnieją również mieszanki zwalczające wiele gatunków z obu grup. Środki do zwalczania chwastów są także dedykowane konkretnym uprawom, i tak np. jest preparat do trawników, do zbóż, roślin ozdobnych, drzew owocowych i wielu innych miejsc.

Wszystkie substancje do walki z chwastami stosuje się albo dolistnie, albo doglebowo. Wszystko zależy od rodzaju uprawy, gatunku chwastów i ich fazy rozwoju. Do użytkowników upraw należy prawidłowy wybór środka odchwaszczającego i decyzja o jego postaci.

W sprzedaży są bowiem dostępne środki w postaci płynów, proszków oraz koncentratów do rozcieńczenia w wodzie działające selektywnie albo nieselektywnie. Trzeba je stosować zgodnie z zaleceniami producenta.