Środek chwastobójczy

Istnieje bardzo dużo substancji do zwalczania chwastów, które można aplikować doglebowo i nalistnie. Wybór tylko jednej z nich zależy od tego, gdzie chcemy ją zastosować. Jeżeli jesteśmy na etapie zakładania plantacji, tworzenia sadu czy organizowania ogrodu na terenach nieużytków, możemy skorzystać z najsilniej działających środków, żeby oczyścić teren.

Mamy wtedy pewność, że po wykonaniu oprysków zniszczymy wszystkie gatunki chwastów i po pewnym czasie możemy sadzić i siać to, co zaplanowaliśmy.

Wybrane środki można zastosować na każdym stanowisku, gdzie prowadzi się uprawy. Kiedy zawodzą wszystkie zabiegi agrotechniczne i chwasty nas pokonują, sięgamy po takie środki, które nie zaszkodzą roślinom użytkowym, a zlikwidują niechciane chwasty.

Umiejętnie przeprowadzone opryski, zawsze zgodne z zaleceniami producentów, powinny nas uwolnić od problemu z zachwaszczeniem. Środki chwastobójcze występują w postaci płynnej, koncentratu do rozcieńczenia w wodzie, proszku do sporządzenia cieczy roboczej, i żelu, który stosuje się na pojedyncze rośliny. Są również dedykowane na konkretne stanowiska np. do trawników, truskawek, ogórków czy zbóż.